The FictionMags Index


Magazine Contents Lists: Page 228


PreviousMagazine Issue IndexTable-of-Contents


  AETAS [#2/3, 2002] ed. Deák Ágnes & Vajda Zoltán (Officina Press Kft, 740Ft, 320pp, tp) []
  Critical magazine, in Hungarian.
  • · Tanulmányok
  • 5 · Egy kora újkori ügyvéd pályaképe - Szepsy (Zepsy) János · Péter Dominkovits · ar; as by Peter Dominkovics in Table of Contents
  • 36 · Árny-és fényképek. Lónyay Menyhért személyisége · András Cieger · ar
  • 55 · Életrajz és mentalitás. Ráday Gedeon elfelejtett élete · Csaba Csapó · ar
  • 84 · Napló, vizuális autobiográfia, Künstlerroman. Személyiség és személyesség Székely Bertalan “ifjúkori naplójában” · Éva Bicskei · ar
  • 114 · “H… Lajosnak a siralomházban sajátkezüleg irtt önéletírása.” Egy 19. századi rablógyilkos visszaemlékezése · Roland Perényi · ar
  • 130 · Az ismeretlen katona: Kurucz János (1916-1951). Kísérlet életrajzra · Éva Fisli · ar
  • 162 · Emlékezés és személyiség - Az életút rekonstrukciójáról · György Majtényi · ar
  • 179 · Immortalitas imperator: a Munkásmozgalmi Panteon születése · Péter Apor · ar
  • · Mühely
  • 206 · Kövesligethy Radó, Jókai Mór és az Androméda-köd · Endre Zsoldos · ar
  • 212 · Vaskalaposok és óvatos revizionisták: Gondolatok Kosáry Domokosnak az 1848-as magyar forradalomról írt legújabb könyvéről · László Péter · ar
  • · Elmélet és módszer
  • 231 · A Pszichohistorikus módszer hozzájárulása az “új történelmi biográfiához” · Röckelein Hedwig · ar
  • 245 · A biográfia nehézségei · György Kövér · ar
  • · Határainkon túl
  • 263 · “… magyar eredetű, Németországban élő, szlovák történész vagyok…” Beszélgetés Paulinyi Ákossal (Az interjút készítette: Németh Györgyi) · [uncredited] · ar
  • 271 · Paulinyi Ákos műveinek bibliográfiája · [uncredited] · bi
  • 271 · Iparpolitika Magyarországon és Ausztriában, és a gazdasági integráció problémája (1880-1914) · Ákos Paulinyi · ar
  • · Figyelö
  • 294 · Magyar szellemtörténet · Erős Vilmos · ar
  • 298 · A Történelem elbeszélése. Történeti szövegek narrativista értelmezése a “nyelvi fordulat” után · Gábor Szeberényi · ar
  • 305 · Kívül és belül · Vera Bácskai · ar
  • 308 · Az újrafelfedezett Arisztotelész · Tamás Jászay · ar
  • 314 · Bankok és pénzügyi válságok az ókori Rómában · Ildikó Babják · arNextMagazine Issue IndexTable-of-Contents